مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی و سخت لازمه اصلی و اساسی برای مواجه شدن با خطر می باشد.هميشه يك گام به جلو

همیشه یک گام به جلو  مدیریت بحران

 

روزی دو شکارچی برای شکار به جنگلی می روند . در حین شکار ناگهان خرس گرسنه ای را می بینند که قصد حمله به آنها را دارد. با دیدن این خرس گرسنه هر دوی آنها پا به فرار می گذارند در حین فرار ناگهان یکی از آنها می ایستد و وسایل خود را دور می اندازد و کفشهایش را نیز  از پا در می آورد و دور می اندازد دوستش با تعجب از او می پرسد: فکر می کنی با این کار از خرس گرسنه سریع تر خواهی دوید؟ او می گوید : از خرس سریع تر نخواهم دوید ولی از تو سریع تر خواهم دوید در این صورت خرس اول به تو می رسد و تو را می خورد و من می توانم فرار کنم!!!

 


واکنش سریع در شرایط بحرانی ، تصمیم گیری صحیح در شرایط فوق العادهنظرات کاربران

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
متن نظر :