بررسی اجمالی ویژگیهای اصلی کنسول مانیتور های آتن و مقایسه مدل های مختلف مانیتور های رکمونت آتن با یکدیگربررسی کنسول مانیتورهای آتن

 

CL1000 Aten LCD Console

CL1000-LCD-KVM-Switches-aten  کنسول مانتیور cl1000

مانیتور 17 اینچ ، تک پورت ، وزن 11.06 کیلوگرم ، ابعاد به سانتیمتر (عرض*عمق*ارتفاع)  48.30*58.52*4.40، قابل نصب در رک ایستاده عمق 80 و رک ایستاده عمق 100 ، جنس بدنه فلزی/ پی وی سی، امکان فعالیت در رطوبت 0 تا 80 درصد، آستانه تحمل دما 20- تا  60+  درجه، رزولیشن 1024 * 1280، پشتیبانی از پورت USB  و پورت  PS/2، اختصاص 1 یونیت از فضای رک ، تک ریل

 

بیشتر بدانیم ...

 

 


 

 

CL3000 Lightweight PS/2-USB Aten LCD Console

CL3000N-LCD-KVM-Switches-aten  کنسول مانتیور cl3000

مانیتور 19 اینچ ، تک پورت ، وزن 8.41 کیلوگرم ، ابعاد به سانتیمتر (عرض*عمق*ارتفاع)  48.50*58.92*4.40، قابل نصب در رک ایستاده عمق 80 و رک ایستاده عمق 100 ، جنس بدنه آلومینیوم ، امکان فعالیت در رطوبت 0 تا 80 درصد، آستانه تحمل دما 20- تا  60+  درجه، رزولیشن 1024 * 1280، پشتیبانی از پورت USB  و پورت PS/2، اختصاص 1 یونیت از فضای رک ، تک ریل

 

بیشتر بدانیم ...

 

 


 

KL1100 Aten LCD Console

kl1100-LCD-KVM-Switches-aten  کنسول مانتیور kl1100

مانیتور 17 و 19 اینچ ، تک پورت ، وزن در مدل 17 اینچ 15.90 کیلوگرم و در مدل 19 اینچ 17.40 کیلوگرم ، ابعاد مدل 17 اینچ به سانتیمتر (عرض*عمق*ارتفاع)  48.30*61.4*4.40، ابعاد مدل 19 اینچ به سانتیمتر (عرض*عمق*ارتفاع)  48.30*66.5*4.40، قابل نصب در رک ایستاده عمق 80 و رک ایستاده عمق 100 ، جنس بدنه فلزی/ پی وی سی، امکان فعالیت در رطوبت 0 تا 90 درصد، آستانه تحمل دما 20- تا  60+  درجه، رزولیشن 1024 * 1280، پشتیبانی از پورت USB  و پورت  PS/2، اختصاص 1 یونیت از فضای رک ، دو ریل

 

بیشتر بدانیم ...

 


 

CL6700MW Aten LCD Console

CL6700nw-LCD-KVM-Switches-aten  کنسول مانتیور cl6700mw

مانیتور 17.3 اینچ ، تک پورت ، وزن 11.38 کیلوگرم ، ابعاد به سانتیمتر (عرض*عمق*ارتفاع)  48.00*58.92*4.40، قابل نصب در رک ایستاده عمق 80 و رک ایستاده عمق 100 ، جنس بدنه فلزی، امکان فعالیت در رطوبت 0 تا 80 درصد، آستانه تحمل دما 20- تا  60+  درجه، رزولیشن 1080 * 1920 ( Full HD )، پشتیبانی از پورت USB  ، پورت  HDMI و پورت DVI ، اختصاص 1 یونیت از فضای رک ، تک ریل

 

 

بیشتر بدانیم ...

 


 

CL1308 Aten LCD Console

CL1308-LCD-KVM-Switches-aten  کنسول مانتیور cl1308

مانیتور 19 اینچ ، 8 پورت ، وزن 12.59 کیلوگرم ، ابعاد به سانتیمتر (عرض*عمق*ارتفاع)  48.30*68.92*4.40، قابل نصب در رک ایستاده عمق 100 ، جنس بدنه فلزی/ پی وی سی، امکان فعالیت در رطوبت 0 تا 80 درصد، آستانه تحمل دما 20- تا  60+  درجه، رزولیشن 1024 * 1280، پشتیبانی از پورت USB  و پورت  PS/2، اختصاص 1 یونیت از فضای رک ، تک ریل

 

 

بیشتر بدانیم ...

 


 

CL1316 Aten LCD Console

CL1316-LCD-KVM-Switches-aten  کنسول مانتیور cl1316

مانیتور 19 اینچ ، 16 پورت ، وزن 12.58 کیلوگرم ، ابعاد به سانتیمتر (عرض*عمق*ارتفاع)  48.30*68.90*4.40، قابل نصب در رک ایستاده عمق 100 ، جنس بدنه فلزی/ پی وی سی، امکان فعالیت در رطوبت 0 تا 80 درصد، آستانه تحمل دما 20- تا  60+  درجه، رزولیشن 1024 * 1280، پشتیبانی از پورت USB  و پورت  PS/2، اختصاص 1 یونیت از فضای رک ، تک ریل

 

بیشتر بدانیم ...

 

 


 

KL1508A  8 Port Cat5 Aten LCD Console

kl1508A-LCD-KVM-Switches-aten  کنسول مانتیور kl1508A

مانیتور 17 و 19 اینچ ، 8 پورت ، وزن در مدل 17 اینچ 16.84 کیلوگرم و در مدل 19 اینچ 18.31 کیلوگرم ، ابعاد مدل 17 اینچ به سانتیمتر (عرض*عمق*ارتفاع)  48.30*70.12*4.40، ابعاد مدل 19 اینچ به سانتیمتر (عرض*عمق*ارتفاع)  48.30*70.12*4.40، قابل نصب در رک ایستاده عمق 100 ، جنس بدنه فلزی، امکان فعالیت در رطوبت 0 تا 90 درصد، آستانه تحمل دما 20- تا  60+  درجه، رزولیشن 1024 * 1280، پشتیبانی از پورت LAN ، پورت USB  و پورت  PS/2، اختصاص 1 یونیت از فضای رک ، دو ریل

 

بیشتر بدانیم ...

 


 

KL1508Ai  8 Port  Cat5 Aten LCD Console with KVM over IP

kl1508Ai-LCD-KVM-Switches-aten  کنسول مانتیور kl1508Ai

مانیتور 17 و 19 اینچ ، 8 پورت ، وزن در مدل 17 اینچ 15.23 کیلوگرم و در مدل 19 اینچ 15.39 کیلوگرم ، ابعاد مدل 17 اینچ به سانتیمتر (عرض*عمق*ارتفاع)  48.30*70.12*4.40، ابعاد مدل 19 اینچ به سانتیمتر (عرض*عمق*ارتفاع)  48.30*70.12*4.40، قابل نصب در رک ایستاده عمق 100 ، جنس بدنه فلزی، امکان فعالیت در رطوبت 0 تا 90 درصد، آستانه تحمل دما 20- تا  60+  درجه، رزولیشن 1024 * 1280، پشتیبانی از پورت LAN ، پورت USB  و پورت  PS/2، اختصاص 1 یونیت از فضای رک ، دو ریل

 

 

بیشتر بدانیم ...

 


 

KL1516A 16 Port Cat5 Aten LCD Console

kl1516A-LCD-KVM-Switches-aten  کنسول مانتیور kl1516A

مانیتور 17 و 19 اینچ ، 16 پورت ، وزن در مدل 17 اینچ 16.84 کیلوگرم و در مدل 19 اینچ 18.31 کیلوگرم ، ابعاد مدل 17 اینچ به سانتیمتر (عرض*عمق*ارتفاع)  48.30*70.12*4.40، ابعاد مدل 19 اینچ به سانتیمتر (عرض*عمق*ارتفاع)  48.30*70.12*4.40، قابل نصب در رک ایستاده عمق 100 ، جنس بدنه فلزی، امکان فعالیت در رطوبت 0 تا 90 درصد، آستانه تحمل دما 20- تا  60+  درجه، رزولیشن 1024 * 1280، پشتیبانی از پورت LAN ، پورت USB  و پورت  PS/2، اختصاص 1 یونیت از فضای رک ، دو ریل

 

 

بیشتر بدانیم ...

 


 

KL1516Ai  16 Port  Cat5 Aten LCD Console with KVM over IP

kl1516Ai-LCD-KVM-Switches-aten  کنسول مانتیور KL1516Ai

مانیتور 17 و 19 اینچ ، 16 پورت ، وزن در مدل 17 اینچ 15.24 کیلوگرم و در مدل 19 اینچ 15.40 کیلوگرم ، ابعاد مدل 17 اینچ به سانتیمتر (عرض*عمق*ارتفاع)  48.30*70.12*4.40، ابعاد مدل 19 اینچ به سانتیمتر (عرض*عمق*ارتفاع)  48.30*70.12*4.40، قابل نصب در رک ایستاده عمق 100 ، جنس بدنه فلزی، امکان فعالیت در رطوبت 0 تا 90 درصد، آستانه تحمل دما 20- تا  60+  درجه، رزولیشن 1024 * 1280، پشتیبانی از پورت LAN ، پورت USB  و پورت  PS/2، اختصاص 1 یونیت از فضای رک ، دو ریل

 

بیشتر بدانیم ...

 


 

CL6700  Aten DVI  LCD Console

CL6700-LCD-KVM-Switches-aten  کنسول مانتیور cl6700

مانیتور 19 اینچ ، تک پورت ، وزن 13.09 کیلوگرم ، ابعاد به سانتیمتر (عرض*عمق*ارتفاع)  48.50*58.92*4.40، قابل نصب در رک ایستاده عمق 80 و رک ایستاده عمق 100 ، جنس بدنه فلزی، امکان فعالیت در رطوبت 0 تا 80 درصد، آستانه تحمل دما 20- تا  60+  درجه، رزولیشن 1024 * 1280، پشتیبانی از پورت USB  و پورت  DVI، اختصاص 1 یونیت از فضای رک ، تک ریل ، قابلیت پشتیبانی از پورت Audio

 

بیشتر بدانیم ...

 


 

CL5808 Aten LCD Console

CL5808-LCD-KVM-Switches-aten  کنسول مانتیور cl5808

مانیتور 19 اینچ ، 8 پورت ، وزن 14.83 کیلوگرم ، ابعاد به سانتیمتر (عرض*عمق*ارتفاع)  48.00*68.04*4.40، قابل نصب در رک ایستاده عمق 80 و رک ایستاده عمق 100 ، جنس بدنه فلزی/ پی وی سی، امکان فعالیت در رطوبت 0 تا 80 درصد، آستانه تحمل دما 20- تا  60+  درجه، رزولیشن 1024 * 1280، پشتیبانی از پورت USB  و پورت  PS/2، اختصاص 1 یونیت از فضای رک ، دو ریل

 

بیشتر بدانیم ...

 

 


 

CL5816 Aten LCD Console

CL5808-LCD-KVM-Switches-aten  کنسول مانتیور cl5808

مانیتور 19 اینچ ، 16 پورت ، وزن 14.76 کیلوگرم ، ابعاد به سانتیمتر (عرض*عمق*ارتفاع)  48.00*68.04*4.40، قابل نصب در رک ایستاده عمق 80 و رک ایستاده عمق 100 ، جنس بدنه فلزی/ پی وی سی، امکان فعالیت در رطوبت 0 تا 80 درصد، آستانه تحمل دما 20- تا  60+  درجه، رزولیشن 1024 * 1280، پشتیبانی از پورت USB  و پورت  PS/2، اختصاص 1 یونیت از فضای رک ، دو ریل

 

بیشتر بدانیم ...

 


 

CL5800 Aten Dual Rail PS/2-USB LCD Console

CL5800-LCD-KVM-Switches-aten  کنسول مانتیور cl5800

مانیتور 19 اینچ ، تک پورت ، وزن 14.76 کیلوگرم ، ابعاد به سانتیمتر (عرض*عمق*ارتفاع)  48.50*68.04*4.40، قابل نصب در رک ایستاده عمق 80 و رک ایستاده عمق 100 ، جنس بدنه فلزی/ پی وی سی، امکان فعالیت در رطوبت 0 تا 80 درصد، آستانه تحمل دما 20- تا  60+  درجه، رزولیشن 1024 * 1280، پشتیبانی از پورت USB  و پورت  PS/2، اختصاص 1 یونیت از فضای رک ، 2 ریل

 

 

بیشتر بدانیم ...

 


 

CL5708 Aten LCD Console

CL5708-LCD-KVM-Switches-aten  کنسول مانتیور cl5708

مانیتور 17 اینچ ، 8 پورت ، وزن در مدل 17 اینچ 13.47 کیلوگرم و در مدل 19 اینچ 13.19 کیلوگرم ، ابعاد مدل 17 اینچ به سانتیمتر (عرض*عمق*ارتفاع)  48.00*64.27*4.40، ابعاد مدل 19 اینچ به سانتیمتر (عرض*عمق*ارتفاع)  48.00*68.92*4.40، قابل نصب در رک ایستاده عمق 80 و رک ایستاده عمق 100 ، جنس بدنه فلزی/ پی وی سی ، امکان فعالیت در رطوبت 0 تا 90 درصد، آستانه تحمل دما 20- تا  60+  درجه، رزولیشن 1024 * 1280، پشتیبانی از Daisy-chain، پورت USB  و پورت  PS/2، اختصاص 1 یونیت از فضای رک ، تک ریل

 

بیشتر بدانیم ...

 


 

CL5716 Aten LCD Console

CL5716-LCD-KVM-Switches-aten  کنسول مانتیور cl5716

مانیتور 17 اینچ ، 16 پورت ، وزن در مدل 17 اینچ 14.00 کیلوگرم و در مدل 19 اینچ 14.65 کیلوگرم ، ابعاد مدل 17 اینچ به سانتیمتر (عرض*عمق*ارتفاع)  48.50*68.92*4.40، ابعاد مدل 19 اینچ به سانتیمتر (عرض*عمق*ارتفاع)  48.50*68.92*4.40، قابل نصب در رک ایستاده عمق 80 و رک ایستاده عمق 100 ، جنس بدنه فلزی/ پی وی سی ، امکان فعالیت در رطوبت 0 تا 90 درصد، آستانه تحمل دما 20- تا  60+  درجه، رزولیشن 1024 * 1280، پشتیبانی از Daisy-chain، پورت USB  و پورت  PS/2، اختصاص 1 یونیت از فضای رک ، تک ریل

 

 

بیشتر بدانیم ...

 


 

CL1008 Aten LCD Console

CL1008-LCD-KVM-Switches-aten  کنسول مانتیور cl1008

مانیتور 17 اینچ ، 8 پورت ، وزن 13.10 کیلوگرم ، ابعاد به سانتیمتر (عرض*عمق*ارتفاع)  48.00*63.82*4.40، قابل نصب در رک ایستاده عمق 80 و رک ایستاده عمق 100 ، جنس بدنه فلزی/ پی وی سی، امکان فعالیت در رطوبت 0 تا 80 درصد، آستانه تحمل دما 20- تا  60+  درجه، رزولیشن 1024 * 1280، پشتیبانی از پورت USB  و پورت  PS/2، اختصاص 1 یونیت از فضای رک ، تک ریل

 

 

 

بیشتر بدانیم ...

 


 

CL1016 Aten LCD Console

CL1016-LCD-KVM-Switches-aten  کنسول مانتیور cl1016

مانیتور 17 اینچ ، 16 پورت ، وزن 13.30 کیلوگرم ، ابعاد به سانتیمتر (عرض*عمق*ارتفاع)  48.30*63.82*4.40، قابل نصب در رک ایستاده عمق 80 و رک ایستاده عمق 100 ، جنس بدنه فلزی/ پی وی سی، امکان فعالیت در رطوبت 0 تا 80 درصد، آستانه تحمل دما 20- تا  60+  درجه، رزولیشن 1024 * 1280، پشتیبانی از پورت USB  و پورت  PS/2، اختصاص 1 یونیت از فضای رک ، تک ریل

 

 

 

بیشتر بدانیم ...


لطفا هرگونه پیشنهاد، انتقاد و یا اصلاحیه خود را در رابطه با مطلب فوق، به آدرس ایمیل  info@mahampardaz.com  ارسال فرمایید.مشخصات کنسول مانیتورهای آتن، LCD کنسول IP Based، مانیتور رکمونت آتن، کنسول دراور آتن، Aten، کنسول مانیتور مخصوص رکنظرات کاربران

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
متن نظر :