اين نيز بگذرد ... ؟!

 

یک روز یک پادشاه از وزیران خود می خواهد که یک انگشتر برای او بسازند که هر موقع خوشحال است بدان نگاه کند، ناراحت شود وهر موقع ناراحت است، بدان نگاه کند خوشحال شود. وزیران بعد از چند روز یک انگشتر به پادشاه دادند که روی نگین آن نوشته شده بود:

« این نیز بگذرد »

 


ایده جالبنظرات کاربران

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
متن نظر :