قدرت زندگي و مرگ در زبان و كلام ماست. يك واژه دلگرم كننده به كسي كه نااميد است مي تواند موجب پيشرفت او شود و كمك كند در طول روز سرزنده باشد.قورباغه :: داستاني براي نشان دادن قدرت  كلام!!

 

گروهي قورباغه از بيشه اي عبور مي كردند. دو قورباغه از بين آنها درون چاله اي عميق افتادند. وقتي كه قورباغه هاي ديگر ديدند كه چاله خيلي عميق است، گفتند: شما حتما خواهيد مرد. دو قورباغه سعي كردند از چاله بيرون بپرند. قورباغه ها مرتب فرياد مي زدند : بايستيد شما خواهيد مرد. سرانجام يكي از قورباغه ها به آنچه كه قورباغه هاي ديگر مي گفتند، اعتنا كرد و نااميد دست از تلاش كشيد و به زمين افتاد و مرد.

قورباغه ديگر به سختي و با تمام توان به تلاش خود ادامه داد. قورباغه هاي ديگر دوباره فرياد زدند : به خودت زحمت نده، ديگر نپر، تو خواهي مرد. اما قورباغه به پريدن ادامه داد و سرانجام توانست از آنجا خارج شود. وقتي او از چاله خارج شد قورباغه هاي ديگر گفتند: « نمي شنيدي كه ما چه مي گفتيم؟ »

قورباغه به آنها توضيح داد كه ناشنواست. او فكر مي كرد آنها تمام مدت او را تشويق مي كردند.

 

دو نتيجه از يك داستان :

 1- قدرت زندگي و مرگ در زبان و كلام ماست. يك واژه دلگرم كننده به كسي كه نااميد است مي تواند موجب پيشرفت او شود و كمك كند در طول روز سرزنده باشد .

 2 -  يك واژه مخرب مي تواند فرد نااميد را نابود كند. مواظب آنچه كه مي گوييد، باشيد. با كساني كه بر سر راه شما قرار مي گيرند از زندگي بگوييد. كلمات قدرتمند هستند ... بيشتر اوقات درك اين موضوع كه « چگونه يك كلمه دلگرم كننده و شوق انگيز مي تواند راهي به اين طولاني را طي كند » براي انسان ها سخت است.

 


لطفا هرگونه پیشنهاد، انتقاد و یا اصلاحیه خود را در رابطه با مطلب فوق، به آدرس ایمیل  info@mahampardaz.com  ارسال فرمایید.قدرت کلمات ، انگیزش، فن بیان،واژگان موثرنظرات کاربران

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
متن نظر :