• کد فنی : NETPLUS


لیست قیمت تجهیزات شبکه نت پلاس


​لیست قیمت نت پلاس

 دانلود کاتالوگ          

قیمت تجهیزات شبکه نت پلاس

دانلود کاتالوگ نت پلاس netplus catalog

 

 


جهت اطلاع از قیمت تجهیزات نت پلاس و آگاهی از درصد تخفیف همکار، تماس بگیرید.
 

تاریخ بروز رسانی :   1399/01/17
 

 
 
 

کابل شبکه نت پلاس

      کد فنی                                                               شرح                                                               قیمت

NP-C500P-SOGY                               کابل شبکه نت پلاس Cat5e UTP   حلقه 305 متری تمام مس                                         call
  NP-C500-SOGY                              کابل شبکه نت پلاس  Cat5e SFTP   حلقه 500 متری تمام مس                                        call
    NP-C500w-SO                             کابل شبکه نت پلاس Cat5e FTP Outdoor PE Jacket  حلقه 500 متری                             call  
  NP-C600-SOOR                             کابل شبکه نت پلاس Cat6 UTP  حلقه 305 متری تمام مس                                             call
NP-CSF600P-SOOR                         کابل شبکه نت پلاس Cat6 SFTP حلقه 500 متری تمام مس                                             call
 

پچ کورد نت پلاس

      کد فنی                                                          شرح                                                                    قیمت

   NP-002U05                                   پچ کورد Cat5e UTP 0.5m  نت پلاس با کاور صنعتی                                                         call
   NP-002U10                                  پچ کورد Cat5e UTP 1m نت پلاس با کاور صنعتی                                                              call
    NP-002U30                                 پچ کورد Cat5e UTP 3m  نت پلاس با کاور صنعتی                                                             call
   NP-002U50                                  پچ کورد Cat5e UTP 5m نت پلاس با کاور صنعتی                                                              call
   NP-002S10-GY                             پچ کورد Cat5e STP 1m  نت پلاس با کاور صنعتی                                                             call
   NP-002S30-GY                             پچ کورد Cat5e STP 3m نت پلاس با کاور صنعتی                                                              call
   NP-012U05-GY                             پچ کورد Cat6 UTP 0.5m  نت پلاس با کاور صنعتی                                                           call
   NP-012U10-GY                            پچ کورد Cat6 UTP 1m نت پلاس با کاور صنعتی                                                                call
  NP-012U20-GY                             پچ کورد Cat6 UTP 2m  نت پلاس با کاور صنعتی                                                               call
  NP-012U30-GY                             پچ کورد Cat6 UTP 3m نت پلاس با کاور صنعتی                                                                call
  NP-012U50-GY                             پچ کورد Cat6 UTP 5m  نت پلاس با کاور صنعتی                                                               call
  NP-012S10-GY                             پچ کورد Cat6 STP 1m نت پلاس با کاور صنعتی                                                                 call
  NP-012S30-GY                             پچ کورد Cat6 STP 3m  نت پلاس با کاور صنعتی                                                                call 

 

کیستون نت پلاس

       کد فنی                                                           شرح                                                                  قیمت

      NP-00105-P                            کیستون Cat5 UTP نت پلاس 90 درجه مخصوص باکس روکار و ترانک                                     call
     NP-00110-P                            کیستون Cat5 UTP نت پلاس 180 درجه مخصوص پچ پنل                                                     call
      NP-00160-P                            کیستون Cat5 STP نت پلاس 180 درجه مخصوص پچ پنل                                                     call
      NP-01105-P                           کیستون Cat6 UTP نت پلاس 90 درجه مخصوص باکس روکار و ترانک                                     call
       NP-01155-P                           کیستون Cat6 UTP نت پلاس 180 درجه مخصوص پچ پنل                                                     call
         NP-02220                            کیستون Cat6 STP نت پلاس 180 درجه مخصوص پچ پنل                                                     call
          NP-02210                           کیستون Cat6 UTP نت پلاس 180 درجه مخصوص پچ پنل                                                     call
         NP-03220                           کیستون Cat6A STP نت پلاس 180 درجه مخصوص پچ پنل                                                    call
      NP-00T81-R                                          کیستون تلفنی نت پلاس 90 درجه                                                                      call
 

پچ پنل نت پلاس

      کد فنی                                                             شرح                                                                 قیمت

 NP-00300-24D-G                              پچ پنل 24 پورت Cat5 UTP Loaded  نت پلاس  45 درجه                                                 call
  NP-01310-24F-G                     پچ پنل 24 پورت Cat6 UTP Loaded نت پلاس به همراه سینی نگهدارنده                                   call
 NP-01380-24SF-B                  پچ پنل 24 پورت Cat6 FTP Loaded نت پلاس  سینی نگهدارنده، ارتینگ، فلزی                             call  
    NP-00363-24EE                           فریم پچ پنل 24 پورت نت پلاس، فلزی ارت دار، سینی نگهدارنده کابل                                 call
            NP-211-25                                               پچ پنل 25 پورت تلفنی نت پلاس                                                                call
            NP-211-50                                               پچ پنل 50 پورت تلفنی نت پلاس                                                                call

نگهدارنده کابل نت پلاس

       کد فنی                                                             شرح                                                                قیمت

        NP-00700                                        مدیریت کابل پشت پچ پنل ( ساپورت بار ) نت پلاس                                                  call
        NP-00711                                 مدیریت کابل 1 یونیت افقی درب دار 24 خروجی ، رنگ مشکی                                         call
     NP-00702-B                             نگهدارنده کابل قلابدار جلو رک با 10 قلاب نگهدارنده، 1 یونیت افقی                                      call
 

باکس روکار و فیس پلیت نت پلاس


       کد فنی                                                             شرح                                                                قیمت

     NP-00510-1P                  قاب پریز روکار تک پورت شاتر دار ( باکس رو کار قوطی کبریتی) با لیبل و استیکر                               call
     NP-00520-2P                   قاب پریز روکار دو پورت شاتر دار ( باکس روکار قوطی کبریتی) با لیبل و استیکر                                 call
     NP-00458-1P                                       فیس پلیت 86*86 تک پورت شاتر دار فریم نقره ای                                                  call
     NP-00468-2P                                        فیس پلیت 86*86 دو پورت شاتر دار فریم نقره ای                                                   call
           NP-00575                                     پک باکس ( باکس عمیق پشت پریز) ابعاد 60*86*86                                               call
     

فیبر نوری نت پلاس


         کد فنی                                                           شرح                                                                قیمت

NP-WAM12009H-BK   فیبر نوری 12 رشته، SM 9/125 G625 Double jacket، Armored، Multi-Tube، outdoor   نت پلاس            call
NP-WAM24009H-BK   فیبر نوری 24 رشته، SM 9/125 G625 Double jacket ، Armored، Multi-Tube، outdoor  نت پلاس            call
NP-WAM48009H-BK   فیبر نوری 48 رشته، SM 9/125 G625 Double jacket، Armored، Multi-Tube، outdoor   نت پلاس            call
NP-WAM1250AH-BK   فیبر نوری 12 رشته، MM 50/125       Double jacket ، Armored، Multi-Tube، outdoor  نت پلاس             call
NP-WAM0850AH-BK   فیبر نوری 8 رشته، MM 50/125       Double jacket  ، Armored، Multi-Tube، outdoor   نت پلاس             call
NP-GLS12009P-BK     فیبر نوری 12 رشته، SM  G652 Glass yarn ، Loose-Tube، indoor/outdoor, LSZH        نت پلاس             call
NP-GLS1250AP-BK     فیبر نوری 12 رشته، MM 50/125 Glass yarn ، Loose-Tube، indoor/outdoor, LSZH    نت پلاس               call
NP-GLS06009P-BK     فیبر نوری 6 رشته، SM  G652 Glass yarn ، Loose-Tube، indoor/outdoor, LSZH        نت پلاس               call
NP-GLS0650AP-BK     فیبر نوری 6 رشته، MM 50/125 Glass yarn ، Loose-Tube، indoor/outdoor, LSZH     نت پلاس                call
NP-GLM1250AL-BK     فیبر نوری 12 رشته، MM 9/125  Tight Buffer , indoor                                              نت پلاس                call
NP-GLM12009L-BK     فیبر نوری 12 رشته، SM 9/125 Tight Buffer , indoor                                                نت پلاس               call
NP-WF812009P-BK    کابل فیبر نوری 12 رشته، سینگل مود،هوایی، Figur8 ، ضد فرسایش                        نت پلاس                  call
 

باکس و پچ پنل فیبرنوری نت پلاس

            کد فنی                                                            شرح                                                            قیمت

             NP-9590B        پچ پنل کشویی، ریلی فیبر نوری به همراه کاست و متعلقات، بدون آداپتور                                               call
             NP-9566B        پچ پنل ثابت فیبر نوری به همراه کاست و متعلقات، بدون آداپتور                                                             call
     NP-FXP-24SCD        بلنک پنل 24 پورت SC قابل نصب بر روی پچ پنل ثابت و کشویی                                                             call
        NP-FXP-24FC        بلنک پنل 24 پورت FC قابل نصب بر روی پچ پنل ثابت و کشویی                                                             call
     NP-FXP-12SCD        بلنک پنل 12 پورت SC قابل نصب بر روی پچ پنل ثابت و کشویی                                                             call
          NP-FXP-2HP        پنل دابلکس قابل نصب بر روی بلنک پنل                                                                                             call
          NP-MP-12FC        پنل 12 پورتFC قابل نصب بر روی پنل دابلکس 2HP  نت پلاس                                                              call
         NP-MP-6SCD        پنل 6 پورت SC دوتایی قابل نصب بر روی پنل دابلکس 2HP نت پلاس                                                     call
         NP-MP-6LCD         پنل 6 پورت LC دوتایی قابل نصب بر روی پنل دابلکس 2HP نت پلاس                                                     call
             NP-MP-BL         پنل بدون جای خالی آداپتور جهت مسدود کردن پنل دابلکس                                                                call
          NP-9702-BB         کاست اسپلایس با ظرفیت حداکثر 24 فیوژن                                                                                      call
    NP-9102-MP-04         باکس دیواری فلزی 2 پورت SC نت پلاس                                                                                           call
 NP-9102HB-4SCD         باکس دیواری فلزی 4 پورت SC  نت پلاس                                                                                          call
    NP-9102-MP-12         باکس دیواری فلزی 6 پورت SC نت پلاس                                                                                           call
          NP-9102-GS        باکس اتصال و توزیع دیواری فیبرنوری ABS نت پلاس                                                                             call
        NP-9140-24C        مفصل فیبر نوری با ظرفیت حداکثر 48 رشته، دیواری، ضد آب، مشکی                                                   call
 

 

فبیرنوری نت پلاس : پیگتیل نت پلاس (pigtail Netplus)

         کد فنی                                                         شرح                                                                  قیمت

          NP-4410A091                                کابل پیگتیل 1.5 متری Single Mode SC     نت پلاس                                                 call
          NP-4410A093                                کابل پیگتیل 3 متری Single Mode SC        نت پلاس                                                 call
          NP-4410A095                                کابل پیگتیل 5 متری Single Mode SC        نت پلاس                                                 call
          NP-4410A501                                کابل پیگتیل 1.5 متری Multi Mode SC       نت پلاس                                                 call
          NP-4410A503                                 کابل پیگتیل 3 متری Multi Mode SC          نت پلاس                                                call
          NP-4410A505                                 کابل پیگتیل 5 متری Multi Mode SC          نت پلاس                                                call
          NP-4413A091                                 کابل پیگتیل 1.5 متری Single Mode LC     نت پلاس                                                call 
          NP-4413A093                                 کابل پیگتیل 3 متری Single Mode LC        نت پلاس                                                call
          NP-4413A095                                  کابل پیگتیل 5 متری Single Mode LC        نت پلاس                                               call
          NP-4413A501                                  کابل پیگتیل 1.5 متری Multi Mode LC       نت پلاس                                               call
          NP-4413A503                                   کابل پیگتیل 3 متری Multi Mode LC          نت پلاس                                              call
          NP-4413A505                                   کابل پیگتیل 5 متری Multi Mode LC          نت پلاس                                              call
          NP-4414A091                                   کابل پیگتیل 1.5 متری Single Mode FC    نت پلاس                                               call
          NP-4414A501                                   کابل پیگتیل 1.5 متری Multi Mode FC      نت پلاس                                               call

 


نمایندگی نت پلاس, نمایندگی netplus, کابل شبکه نت پلاس, فروش نت پلاس, فروش تجهیزات شبکه

نظرات کاربران :

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
متن نظر :