حمل رایگان رک مهام

 

سرویس حمل رایگان رک مهام

 

 

 

 

 

 

 

شرکت مهام در راستای ارج نهادن به اعتماد مشتریان محترم و ارتقا بخشیدن به کیفیت خدمات خود در نظر دارد تا درصورت خرید رک مهام ( بدون در نظر گرفتن سایز رک ) سفارش فوق را در محدوده شهر تهران با استفاده از سرویس حمل رایگان شرکت به آدرس خریدار ارسال نماید.