با ما در ارتباط باشید

021-88492331

مدیریت

Recent Articles

در این مقاله بصورت تیتروار چند نکته مهم در مورد مدیریت بهینه زمان مورد بررسی قرار می گیرد
چرا بارها و بارها مسایل بغرنج و خاطرات نامطلوب گذشته را ادامه می دهید و یاد آوری می کنید؟ گذشته را فراموش کنید و به جلو نگاه کنید.
پسر كوچكي وارد مغازه شد، جعبه نوشابه را به سمت تلفن هل داد. بر روي جعبه رفت تا دستش به دكمه هاي تلفن برسد و شروع كرد به گرفتن شماره …